KONFIRMANTLEIR PÅ SPEKTER?

Mange menigheter bruker Spekter som konfirmasjonsleir. Da får menigheten et ferdig leiropplegg med samtalegrupper, undervisning og fellessamlinger, samt kost og losji. Vi tror at mange menigheter sparer mye tid og ressurser på å ha sin konfirmantleir hos oss.

PRAKTISK INFORMASJON

Overnatting på Spekter foregår på skoler, for konfirmantgrupper. Her serveres frokost og kveldsmat, og det er på skolene man pleier å ha samtalegrupper og andre samlinger med sin gruppe. Det er ordnet med transport t/r festivalområdet på Kalvøya både morgen og kveld. Middag deles ut på festivalområdet.

UNDERVISNING

I løpet av festivalen legger vi til rette for at det dekkes 25 tellende timer fra Trosopplæringsplanen. Dette er i form av samtalegrupper, fellessamlinger og egne dobbelttimer med undervisning for konfirmanter. Konfirmantundervisningen skjer i telt på området, eller i lokaler i nærheten av Kalvøya.

Plan for trosopplæring gir mulighet for å legge inntill 25 timer av konfirmantundervisningen til leir eller festival. På Spekter velger menigheten selv hvor mange timer man ønsker å gjøre obligatoriske for konfirmantene.

  • Dere får tilbud om 8 timers samlinger med gode formidlere, og booker på forhånd inn hvilke dere ønsker for deres konfirmantgrupper.
  • Showene har integrert forkynnelse, og på disse kan det regnes inntill 10 timers undervisning.
  • På overnattingstedene får dere ferdig opplegg til 8 timer samtalegrupper med konfirmantene.

SEMINARER 2018

Secret service

– i Samarbeid med Stefanusalliansen

Opplegget heter «Secret Service» fordi vi skal vise et eksempel på hvordan trosfrihet kan bli angrepet når det feires gudstjeneste i skjul. Gjennom ekte historier og en ny kontekst skal ungdommer få kjenne på kroppen hva det vil si å ikke ha den fulle frihet til hverken å tro på hva de vil eller utøve troen sin. Det hele starter med et vanlig ungdomsmøte, hvor alt er som det pleier, plutselig blir møtet avbrutt av «politi» og «spioner» som jager alle i rommet ut fordi de mener dette er forbudt. Møtet må derfor holdes på et hemmelig sted hvor ungdommene er trygge.

Vi er selv oppmerksom på at formen kan virke skremmende for de som ikke er forberedt. Vi vil gå pedagogisk til verks for å forberede deltakerne på hva som skal skje.

Her kan du se en spennende film fra da biskop Erling Pettersen ble arrestert under en gudstjeneste på Ungdomstinget i Stavanger bispedømme.

Opplegget varer ca 1,5 timer.

Psykisk helse med Adil Khan

Adil Khan (33) vokste opp i Oslo Vest med utenlandske foreldre som ønsket at han skulle lykkes i det norske samfunnet. Danseren har siden stått på flere scener både TV, film og teater. Hans foredrag handler om motgang, tilhørighet, mestring, selvverd, mot og kjærlighet. Kan man snu motgang i sitt liv om til en styrke? Adil forteller hvor viktig tilhørighet og sårbarhet er for den psykiske helse

Makt, kropp og grenser

Gjennom konkrete øvelser, samtale i grupper og refleksjon i plenum jobber vi med hva som er gode grenser, hvilken betydning makt har i relasjoner og hvor vanskelig det noen ganger kan være å tolke hverandre. Samlingen gir en anledning for konfirmantene til å utvikle et eget språk for temaer som er tabu i mange ungdomsmiljøer. Samlingen ledes av to ansatte fra KFUK-KFUM.

Opplegget varer ca 1,5 timer

Hinder for rettferdighet

– i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og Changemaker

Bli med på et pedagogisk opplegg som lar deg kjenne verdens urettferdighet på kroppen! På en utfordrende, morsom og lekende måte får du en fysisk innføring i hinder for utvikling i dagens verden.

Hinder for rettferdighet er basert på elementer fra Handelsspillet.no og vil vare ca en time og passer for alle å være med på. Konfirmantene blir delt i grupper som hver få noen utfordringer (også fysiske) knyttet til strukturell urettferdig fordeling av goder. Dette for å illustrere at strukturene vi mennesker har skapt, er med på å gi enkeltpersoner ulikt utgangspunkt i livet. Et eksempel kan være at konfirmantene får ulike hemninger som hinke på et ben, klare seg med en hånd osv. eller andre begrensinger i forhold til å bære en vannkanne en begrenset distanse.

VI DEKKER FØLGENDE FRA TROSOPPLÆRINGSPLANEN:

  • Alle temaene under «Livstolkning og livsmestring»: Livs- og troshistorie, personlig vekst, de store spørsmålene og sentrale dimensjoner ved menneskelivet.
  • De fleste temaene under «Kristen tro i praksis»: Bønn, gudstjenestefeiring, bibellesning, sang, musikk og kultur, diakoni, misjon og økumenikk, etikk, medarbeiderskap. Vi kommer i mindre grad til å jobbe med etisk teori (inkludert de ti bud), tilgivelse og faste og forsakelse.
  • Under temaet «Kirkens tro og tradisjon» dekker vi noen av temaene. Vi går ikke dypt inn i trosbekjennelsen, sakramentene, kirkeårets høytider og merkedager, og kirken. Deltakerne vil imidlertid møte mange Bibeltekster, mange elementer fra trosartiklene og ulike dimensjoner av Fader vår og bønn.

OPPFØLGING ETTER SPEKTER

Når festivalen er slutt og konfirmantene er lykkelig konfirmert, vil vi gjerne hjelpe til med å videreføre arbeidet som er lagt ned med konfirmantene det siste året. Vi har mange gode og relevante programmer og ledertreningsprogrammer som vi kan gi råd og veiledning om. Et slikt eksempel er MILK – minilederkurs som er brukt over hele Norge. Ta kontakt med oss om dette.

Kontakt oss!

Vi vil gjerne at de som har spørsmål tar kontakt med oss. Vi besøker gjerne stabsmøter e.l for å svare på spørsmål.

Julie Lillehaug Kaasa
Festivalsjel
KM Event AS
julie.kaasa@kfuk-kfum.no
92227775