Alle Med (N)

Antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. Dette bidrar til at barn ikke får delta på sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer, og kan føre til en opplevelse av å ikke høre til.

Det er viktig at vi sammen gjøre en innsats for at alle barn får mulighet til å delta på linje som andre barn.

ALLEMED er et verktøy som setter fokus på hvordan man kan gjøre sin egen fritidsaktivitet med inkluderende, slik at barn kan delta uavhengig av familiens økonomi.
Verktøyet er utviklet for ledere og frivillige, og brukes i en idedugnad for å skape diskusjon, øke bevissthet og få konkrete ideer til hva som kan gjøres for å få alle med.

Seminaret foregår på norsk.

Fredag 10. august

16:00 - Training The Trainers