Coldplay-gudstjeneste

Coldplay er ikke et uttalt kristent band. Men med sine verdens-hiter som omhandler grunnleggende følelser i menneskelivet og de store eksistensielle spørsmålene, så treffer de et bredt spekter av mennesker.

Satt inn i konteksten av en kristen gudstjeneste så får Coldplay sine melodier og tekster en ny dimensjon. Kom på Coldplay-gudstjeneste og opplev hvordan både hitene og de mindre kjente låtene til Coldplay klinger godt sammen med kristen liturgi og bibelens tekster.

Prest på gudstjenesten er Silje Mathea Kleftås Nygård, kapellan i Vestby.

Torsdag 9. august

19:00 - Circus Tent