Gudstjeneste i festivalkirka (N)

Hver dag vil det arrangeres en gudstjeneste på Spekter. Gudstjenestene i festivalkirka arrangeres i samarbeid med Majorstua+ i Oslo og har tilknytning til dagens tema. Gudstjenestene bygger på liturgien fra Gudstjeneste for Unge Voksne og kompes av et dyktig band.

Du er veldig velkommen!

Onsdag 8. august

16:30 - Festival Church