”Jeg har ingenting å skjule” : Hvorfor bry seg om personvern? (Y-talk)

Store selskap som Facebook og Google, sitter på store mengder data om hver og en av oss: Hvor vi bor, hvor gamle vi er, kjønn og preferanser, til og med hva vi kjøper og hvordan vi gjør det. Sigurd Meisfjord holder en Y-talk om hvorfor vi skal bry oss om personvern, selv om vi ikke har noe å skjule.

Y talk er Spekters TED talk-inspirerte konsept. Vanskelige temaer brytes ned og forklares på en enkel måte – på kun 15 minutter! Vi garanterer god stemning og aldri et kjedelig øyeblikk.

 

Torsdag 9. august

12:30 - Civic Engagement