Katolsk messe

Vi inviterer til en katolsk messe i starten av festivaldagen i kirken. Dette er en gudstjeneste som blir feiret på katolsk vis, med nattverd, men også de som ikke er katolikker er hjertelig velkomne til å delta. Kanskje kan en gudstjeneste du ikke er vant med være til glede og inspirasjon?

9. august er festdagen for den hellige Benedicte av korset, bedre kjent som Edith Stein. Hun er utnevnt som vernehelgen for Europa.Vi vil derfor vektlegge det europeiske perspektivet for messen denne dagen. Dominikanerbror Haavar Simon kommer til Spekter og feirer denne messen med oss.

Torsdag 9. august

12:30 - Festival Church