Klima – hvem har/tar ansvar?

Hvem har tar ansvar for klimakrisen? Forskjellige organisasjoner har forskjellige innfallsvinkler til hvordan vi kan bremse den globale oppvarmingen.

Med oss på samtalen vil vi ha Christoffer Ringnes Klyve fra Framtiden i våre hender, Andreas Randøy fra Natur og Ungdom og Marie Olafsen fra Changemaker. Bli med på diskusjonen!

Fredag 10. august

15:00 - Civic Engagement