Konsert med Ten Sing Seminar 2018

Årets Ten Sing seminar deltakere viser deler av sitt show

Lørdag 11. august

12:30 - Ten Sing Stage