Kva er speiding?

Kva er speiding? Kva gjer speidarane? Kva har det med KFUK-KFUM å gjere? Vi gir deg ei innføring i det grunnleggjande ved speidarrørsla, og let deg møte med den unike globale kulturen vår.

Lørdag 11. august

13:00 - Scouts