Frihet til å leve – Israel/Palestina

KFUK-KFUM Global har i år blitt tildelt Operasjon Dagsverk. Vi skal jobbe for å få traumatisert palestinsk ungdom tilbake til skole og hverdag, gi kunnskap om demokrati, konfliktløsning og egne rettigheter, samt jobbe for at kvinner skal delta i samfunnet på lik linje med menn. Kom for å høre mer om dette arbeidet! I tillegg skal Amany, Mohammed og Selina som alle er fra Palestina, være med for å dele av sine erfaringer og liv.
Operasjon Dagsverk er norske elevers egen solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Hvert år velger omkring 80 000 norske elever å gi en dag av sin utdanning i solidaritet til ungdom i andre deler av verden.

Onsdag 8. august

15:00 - Civic Engagement