Samling for ansvarlig voksenledere (N)

SAMLING FOR ANSVARLIG VOKSENLEDERE

Onsdag 8. august kl 13 inviterer vi til en samling med dere som er ansvarlig voksenledere i enheter i KFUK-KFUM. Her vil regionalt og nasjonalt ansatte fra KFUK-KFUM, inkludert generalsekretær Øystein Magelssen, være tilstede. Vi ønsker å få til et samlingspunkt der vi kan bli litt bedre kjent og snakke sammen om hvordan vi best tilrettelegger for vårt viktige enhetsarbeid lokalt.

Det vi har satt på agendaen er følgende:

  • Tilbakemeldinger og innspill – hva trenger dere fra KFUK-KFUM?
  • Innspill til Spekter 2020 – hva skal festivalen være? For hvem?
  • Informasjon om London 2019 og Konfirmantfestival 2019
  • Informasjon om ny ressursside Ten Sing, ny Treklang og nytt MILK-kurs

 

Her er det selvfølgelig også anledning til å komme med andre innspill og spørsmål.

Onsdag 8. august

13:00 - Training The Trainers