Sex, drugs & Jesus – Sexualitet og grenser (N)

Seksualitet er en del av alle mennesker, og er den kraften som driver oss mot hverandre med varme og interesse – ikke bare i romantiske relasjoner, men i all nærhet til andre.

Seminaret tar opp hvordan vi forholder oss til egen og andres seksualitet og hvilke forventninger til seksualitet vi møter i kulturen(e) vi lever i. Seksualiteten kan brukes godt, men også vondt. Hva skjer når vi går over andres grenser?
Hva gjør det med oss når andre går over våre grenser?
Og hva med de gangene vi går over våre egne grenser?

Vi vil utfordre, åpne opp og sette i gang samtaler og refleksjoner som kan være matnyttige og til hjelp i hverdagen og i ungdomsarbeidet.

Dette seminaret vil bli holdt av:

Ingeborg Ørjaseter fra Blå Kors og prosjektet Sunt og Sant og Dina Willemse fra Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Torsdag 9. august

17:00 - Civic Engagement