Speak Truth To Power

Mot uten grenser (Speak Truth To Power) er et verdensomspennende kunst- og kulturprogram initiert av Robert F Kennedy Human Rights. Hensikten med programmet er å fremme kunnskap om menneskerettigheter ved å bli bevisst på de kamper som foregår over hele verden. Målet med programmet er å bygge mot hos den enkelte deltager til å stå opp for egne meninger og verdier. Det dreier seg om å bidra til å gjøre det lettere å ta modige valg i møte med urettferdighet. Kerry Kennedy har samlet historier fra menneskerettighetsforkjempere fra 40 ulike land i en bok.

Det er disse livsfortellingene vi tar utgangspunkt i på workshopen. Hvordan kan historiene til disse forbildene trekkes ned til våre liv? Hvordan angår det tematiske i menneskerettighetsforkjempernes historier oss i vår hverdag? Hvorfor er det viktig å være modig i dag? Gjennom dramapedagogiske øvelser og metoder reflekterer vi over disse spørsmålene og kommer frem til tanker, ideer, historier som gjenspeiler hvorfor mot er viktig i hverdagen til den enkelte.

Onsdag 8. august

15:00 - Local Theatre