Taushetsplikt/Meldeplikt (N)

Anette Hope er utdannet barnehagelærer og har master i verdibasert ledelse, og har tatt styrerutdanning på BI. Hun jobber som assisterende seksjonssjef for tre barnehager i Oslo med hovedansvar for blant annet fag, oppfølging av barn og familier og samarbeid med andre instanser, blant annet barnevernet.

Anette har vært med i KFUK-KFUM i mange år både som frivillig og ansatt, og gleder seg til å lede seminar om taushetsplikt og meldeplikt.

Seminaret tar for seg hva vi skal gjøre når et barn eller en ungdom bekymrer oss.
Hvor går grensen mellom taushetsplikt og meldeplikt?
Hvordan løser vi det når vi har barn og ungdom innom aktiviteter og leirer over kortere perioder og blir bekymret?

Det vil bli foredrag med mulighet for diskusjon og spørsmål.

Dette seminaret vil foregå på norsk.

Lørdag 11. august

15:30 - Training The Trainers