Ten Sing «Best practice»

Vi får innblikk i hvordan Ten Sing drives lokalt, blant annet i Bømlo og i Camebridge. Det blir deling av gode erfaringer og utfordringer i arbeidet. Det åpnes for spørmål og innlegg fra publikum.

Lørdag 11. august

15:30 - Faith and Life