Ten Sing Jubileumsshow

Et sammensatt ensemble av tidligere og nåværende Ten Singere gir deg lyden av Ten Sing gjennom 50 år. En garantert Hit-parade! Under ledelse av Mari Tesdal Hinze.

Lørdag 11. august

11:00 - Circus Tent