Unge leder unge

Gjennom prosjektet Ten Sing Arctic, og samarbeid med søsterorganisasjonen YMCA Russland, har deltakerne blant annet jobbet med å utvikle Ten Sing som metode for arbeid med barn og unge. Det er ungdommene selv som driver aktiviteten, tar beslutninger og lærer hverandre ung til ung. Dette gjør Russland til et spesielt spennende land å drive erfaringsutveksling med, der kulturen etter vår erfaring er svært annerledes og arbeidet med ungdom i større grad styres av voksne ledere og det er mangel på ungt demokrati.

Kom å hør deres erfaringer.

Onsdag 8. august

12:00 - Training The Trainers