Yoga-gudstjeneste

Er du nysgjerrig på yoga eller på gudstjeneste eller begge deler? Kom på Yoga-gudstjeneste, hvor det ikke er noen krav for tidligere erfaring med hverken gudstjeneste eller yoga. Yoga-gudstjenesten er en meditativ gudstjeneste, der øvelser, posisjoner og pust i en basic yoga flow på ca.30 min integreres i rammen av tradisjonell kirkelig liturgi, med bønn, tekstlesning og minipreken. Gudstjenesten ledes av sogneprest i Fagerborg, Sunniva Gylver, og yogainstruktør Henriette.

Torsdag 9. august

19:00 - Festival Church